Курсы в категории: specialists in maintenance and repair of aviation equipment

 • Oleg Bulenkov
  Bulenkov Oleg
 • Olga Koloshich
  Koloshich Olga
  Advanced training

  Safety management system of aviation activities: special training

  Training duration: 3 days – 24 hours

  • Sergey Kovalevskiy
   Kovalevskiy Sergey
  • Анжела Александровна Коновалова
   Konovalova Angela
  • Igor Tretyakov
   Tretyakov Igor
  • Oleg Aksamentov
   Aksamentov Oleg
   Advanced training

   Use of airspace for general aviation purposes

   Training duration: 24 hours

   • Alexander Makeev
    Makeev Alexander
    Advanced training

    Operational and technical maintenance of civil aerodromes

    Training duration: 16 hours

    • Oleg Bulenkov
     Bulenkov Oleg
    • Olga Koloshich
     Koloshich Olga
    • Vadim Alexeenko
     Alexeenko Vadim
     Advanced training

     Safety management system (SMS) of services providers

     Training duration: 16 hours

     • Sergey Kovalevskiy
      Kovalevskiy Sergey
     • Анжела Александровна Коновалова
      Konovalova Angela
     • Igor Tretyakov
      Tretyakov Igor
     • Oleg Aksamentov
      Aksamentov Oleg
      Advanced training

      Use of unmanned aircraft for civil purposes

      Training duration: 24 hours

      • Oleg Bulenkov
       Bulenkov Oleg
      • Olga Koloshich
       Koloshich Olga
      • Vadim Alexeenko
       Alexeenko Vadim
       Advanced training

       Safety management system of aviation activities

       Training duration: 16 hours

       • Oksana Karpacheva
        Karpacheva Oksana
        Advanced training

        Legal aspects of Exchange operations of aviation equipment

        Training duration: 16 hours

        Our experts and teachers