Konert Anna

Expert in Aviation Law, Professor, Ph.D
华沙 (波兰)
Konert Anna

教育: 

From 2001 to 2005 – Nicolaus Copernicus University in Torun, Master of Laws. Award “Best Student of the Law Faculty” – UMK (2004). Award of the Best Graduate of the University (2005).

From 2001 to 2006 – Nicolaus Copernicus University in Torun, Master in International Relations. Medal from the University Senate for the achievements (2005).

From 2003 to 2005 – Centre of European Studies named after Jean Monnet, European Law.

From 2005 to 2009 – Nicolaus Copernicus University in Torun, PH.D, Law.

From 2006 to 2009 – Panthéon Assas University (Paris II), PH.D, Law.

教学活动: 

Professor of Aviation Law at Lazarski University, Warsaw.

From September 2009 to present time she works as a Deputy Dean and Lecturer of Civil Law and Aviation Law at the Faculty of Law at Lazarski University, Warsaw.

In 2010 – Visiting Professor of Polish procedural law at Universidad de Zaragoza.

In 2010 – Visiting Professor of Polish procedural law at Universidad Complutense de Madrid.

From September 2010 to January 2012 she worked as the Lecturer of European Law at the Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw.

From October 2012 to present time – the Director of the LL.M in Aviation Law in Lazarski University, Warsaw.

From January 2014 to present time she works as the Director of the Institute of Air and Space Law at Lazarski University, Warsaw.

其他活动: 

From 2006 to November 2007 – Lawyer for Air France in New York’s office.

From November 2008 to present time – Of-Counsel at Göhmann Rechtsanwälte & abogados.

From 2009 to present time – Lawyer at Anna Konert Law Office.

From December 2013 to present time she is a Vice President of the Polish Aviation Club.

From October 2013 to present time she is a Member of the Commitee of European Air Law Association (EALA).

Partner of K&K Law Firm in Warsaw.

Former Director of the IATA ATC in Warsaw.

出版物: 
Konert A. Air carrier liability in case of turbulence, Ius Novum 1/2010.
Konert A. Air Carrier Liability in International Transportation, Wolters Kluwer, Warsaw. 2010.
Konert A. Air carrier liability under Polish Air Law, Indian Journal of International Law vol 50 №2, 2010.
Konert A. Air carriers liabilities for passengers, International Journal of Private Law Vol.4 №3 2011.
Konert A. Air Crash Victims Families’ Rights, Jurysta 7-8/2008.
Konert A. Air crash victims’ families assistance plan, Ius Novum №4, 2011.
Konert A. Air Passengers Rights, Jurysta 9/2007.
Konert A. Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle Rozporządzenia 996/2010. Uczelnia Łazarskiego, 2013.
Konert A. Class action in Poland and Spain International Journal of Private Law, Vol 5 №4, 2012.
Konert A. Compensatio lucre cum damno en derecho polaco, Revista Hispano Chilena de Derecho Procesal Civil №5, 2011.
Konert A. Compensation for non-pecuniary damage caused by lost of baggage - comments for C-63/09 Axel Walz v. Clickair S.A. case, Europejski Przegląd Sądowy №10, 2011.
Konert A. Damages Resolution for the Victims of the Presidential Flight Air and Space Law Volume XXXVIII №2/2013.
Konert A. De la compensacion lucri cum damno en derecho polaco. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña Vol. 17, 2013.
Konert A. Definition of "delayed flight" - comments for C-83/10 Rodriguez v. Air France, Europejski Przeglad Sadowy №8/2012.
Konert A. Derechos de Los Pasajeros Aereos, Revista de Derecho y Cambio Social, Número 13 - Ańo IV - 2007-2008, Peru.
Konert A. Embarking and disembarking as a condition of air carrier liability, Indian Journal of International Law vol 50 №4, 2010.
Konert A. European Civil Code - against or pro from experienced lawyers perspective. Uczelnia Łazarskiego, 2012.
Konert A. European Vision for Air Passengers. Uczelnia Łazarskiego, 2014.
Konert A. International court of civil aviation - the best hope for uniformity, Indian Journal of International Law Vol. 52, №3, July-September 2012.
Konert A. La circulation des personnes sur le plan international et européen. Editions universitaires europeennes, 2012.
Konert A. Liability in Case of a Bird Strike, Jurysta 10/2008.
Konert A. Liability of a Travel Agency, Jurysta Nr 1/2009.
Konert A. Objective liability in Spanish Civil Law, Ius Novum 3/2010.
Konert A. Odmowa przyjęcia na pokład statku powietrznego według przepisów rozporządzenia 261/2004.
Konert A. Odpowiedzialność producenta systemów antykolizyjnych za szkody spowodowane przez wypadek lotniczy nad Uberlingen [Traffic Collision Avoidance Systems producer’s liability for damage caused by Uberlingen mid-air collision], Ius Novum 2015.
Konert A. Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego, Wolters Kluwer, 2014.
Konert A. Overbooking in Air Transport, Radca Prawny №4 2007.
Konert A. Prawotwórcza moc trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej – clara non sunt interpretanda? (in:) A.Konert (ed.), Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego, Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2015.
Konert A. Private Law - Rights, Duties & Conflicts, (in: ) Air carriers liabilities for passengers. International Associacion of IT Lawyers. 2010.
Konert A. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny №4/2013.
Konert A. Special Protection of Disabled Persons and Persons with Reduced Mobility when Travelling by Air – Regulation (EC) No 1107/2006, McGill Annals of Air and Space Law , Vol.XXIII 2008.
Konert A. Terroryzm lotniczy - problematyka kompensacji szkód Państwo i Prawo №3, 2013.
Konert A. Ubezpieczenia lotnicze. Wolters Kluwer, 2014.
Konert A. Wycieczki lotnicze - aspekty prawne (w:) Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej (red.) M. Nesterowicz, Toruń 2013.
Konert A. Zakres zastosowania Rozporządzenia 261/2004 - glosa do wyroku TS (czwarta izba) z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie C-173/07 Emirates Airlines Direktion für Deutschland v. Dietherowi Schenkelowi, Europejski Przegląd Sądowy №4/2014.
Konert A. Zryczałtowane odszkodowanie za opóźniony lot - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.11.2009 r. w sprawach połączonych: C-402/07 i C-432/07 Sturgeon vs. Air France, Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - №2/2013.
Konert A., Hans Ephraimson-Abt. Disabled Persons in the EU, Canada and in the US, Air and Space Law 3/2008.
Konert A., Kasprzyk P., Rycak M., Czas pracy personelu latającego w lotnictwie cywilnym [Air cabin crew working hours in civil aviation], Monitor Pracy 8/2015.
Konert A., Katarzyna Jaworek, Jakub SznajderKatarzyna. Problematyka odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz innych podmiotów za szkody wyrządzone na skutek zderzenia statków powietrznych ze zwierzętami, Ius Novum 1/2014.
Konert A., Urlich von Jeinsen. Are Non Pecuniary Damages Recoverable in Europe?- A Comparison, McGill Annals of Air and Space Law, Vol.XXIV 2009, Montreal. 2009.
视频: 
    EnglishРусский